Jadłospis

 

Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Kalendarium

Imieniny obchodzą:

Umiejętności i wiadomości którymi powinny wykazywać się dzieci kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole

(opracowane zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego obowiązującym w Przedszkolu nr 45 " Zanim będę uczniem".)

Umiejętności i wiadomości, którymi powinny

wykazywać się dzieci kończące grupę 3-latków

( opracowanie zgodnie z Podstawą programową wychowanie przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego

obowiązującym w Przedszkolu Nr 45 „Zanim będę uczniem”)

-podejmuje spontaniczne zabawy ruchem

-porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania w różnym terenie – w sali, ogrodzie, parku

- przyjmuje prawidłową pozycję w siadzie płaskim, w przysiadzie, ze skrzyżowanymi nogami, na krzesełku

Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej

Od niepamiętnych czasów rodzice decydowali o rozpoczęciu nauki swoich pociech.  Projekt przygotowany przez resort Katarzyny Hall zakłada, że od roku szkolnego 2012/2013 wszystkie 6-latki będą zobowiązane uczęszczać do pierwszej klasy szkoły podstawowej.  W związku z tym w każdym przedszkolu prowadzone są obserwacje dzieci – diagnoza przedszkolna.

Celem obserwacji wstępnej jest udzielenie przez nauczyciela odpowiedzi na pytanie:

 • co ułatwi, a co utrudni dziecku osiągnięcie gotowości do nauki w szkole,
 • udzielenie rodzicom informacji o zachowaniach i umiejętnościach dziecka,
 • zaplanowanie treści i form wspomagania rozwoju i przygotowania dziecka do nauki w szkole, w tym zaproponowanie dzieciom udziału w zorganizowanych zajęciach.

Obserwacja zachowania i umiejętności dzieci odbędzie się w czasie realizacji zaplanowanych zajęć w naturalnych warunkach, czyli podczas:

 • udziału dzieci w grupowych zajęciach i zabawach,
 • indywidualnej aktywności zadaniowej,
 • porozumiewania się z osobami dorosłymi i rówieśnikami,
 • sposobu radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • sprawności ruchowej i manualnej dziecka.

Jakie są korzyści z diagnozy z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej? 

 • wprowadzenie pojęcia gotowości szkolnej uwzględniającego różne wymiary rozwoju dziecka,
 •  ukierunkowanie na różne zachowania dziecka w wielu sytuacjach, w tym na umiejętności społeczne i na osiągnięcia dzieci,
 • przeprowadzenie obserwacji w naturalnych warunkach,
 • zwiększenie współpracy z rodzicami, w tym poprzez uzyskanie zgody na stosowanie SGS i przekazanie wyników obserwacji rodzicom,
 • wzbogacenie rozumienia zachowań dzieci o wyniki badań.

Informacja o stopniu gotowości szkolnej jest ważna zarówno dla rodziców, jak i pedagogów. Rodzice otrzymują w niej pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dalszej edukacji dziecka, chociażby o odroczeniu obowiązku szkolnego. Z kolei pedagogom umożliwia zaplanowanie pracy z dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Im wcześniej wykrywamy zagrożenia, tym skuteczniej je eliminujemy. Dobre przygotowanie i gotowość do podjęcia nauki w szkole to mniejsza liczba niepowodzeń szkolnych!

Słów jeszcze kilka na temat gotowości szkolnej, bo przecież diagnoza ta będzie przeprowadzana po to, by pomóc dzieciom w osiągnięciu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Co to jest gotowość szkolna, jaka jest koncepcja gotowości szkolnej?

Według E. Hurlock, gotowość szkolna to gotowość do uczenia się, która jest wyrażana chęcią, zainteresowaniem, wytrwałością pomimo trudności i osiąganiem przez dziecko nieznacznych choćby postępów.

Co mamy robić by, wspierać dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej – są to zadania (nie tylko) dla nauczyciela.

 •  obserwowanie zachowań, poznawanie i rozumienie dzieci, świadomość różnic uwarunkowanych kulturowo i społecznie a także wynikających ze stanu zdrowia dzieci,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez bogate, zróżnicowane środowisko wychowawcze, różnorodne materiały i sytuacje,
 • wspieranie aktywności i samodzielności dzieci –zachowanie równowagi między aktywnością dorosłych a aktywnością dzieci,
 • stopniowe przechodzenie od aktywności do podejmowania zadań – poprzez celowe, zaplanowane zabawy,
 • elastyczne stosowanie reguł w zabawach z grupą dzieci o zróżnicowanych potrzebach,
 • stopniowanie trudności zadań, zapewnienie ciągłości w edukacji, możliwość nawiązania do tego, co dziecku jest już znane,
 • zapewnienie dzieciom poczucia wartości, zadowolenia, radości i ufności we własne siły poprzez okazywanie dumy z ich osiągnięć,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i wielokulturowych, wyrażania siebie, szacunku dla innych, umiejętności komunikowania się,
 • kształtowanie umiejętności językowych i komunikacyjnych, rozwijanie słownictwa i zdolności ujmowania relacji przyczynowo skutkowych,
 • nie stawianie dzieciom rygorystycznych wymagań, nie ocenianie poprawności i nie formułowanie negatywnych ocen za brak oczekiwanych umiejętności,
 • obserwowanie zachowań i umiejętności dziecka w praktycznych, codziennych sytuacjach, znanych dziecku

 

                  Opracowały wychowawczynie grupy V

Agnieszka Stasik  Krystyna Nawrocka

Najnowsze

 •  Dni adaptacyjne

  Dni adaptacyjne będą...

 •  Zebranie z rodzicami 2019

  Zebranie dla r...

 •  Dyżur letni

  Przypominamy, że rekr...

 •  wyjazd Biedronek i Żabek

  Dnia 04.06.19 (wtorek)...

 •  DYŻUR - BOŻE CIAŁO

  ...

Popularne

 •  Jadłospis

    ...

 •  Nasza historia

  ...

 •  Wyprawka 3-latka - ekwipunek dla debiutanta

  OTO LISTA RZECZY, KTÓRE NA PEWNO PRZYDADZĄ SIĘ POCZĄTKUJ...

 •  Galeria

  Galeria zdjęć widoczna jest tylko dla zalogowanych użytkowni...

 •  Ramowy rozkład dnia

  Przedstawiamy poniżej nasz rozkład dnia:...