Jadłospis

 

Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Kalendarium

Imieniny obchodzą:

Umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci kończące grupę 4-latków

(opracowane zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego obowiązującym w Przedszkolu nr 45           „ Zanim będę uczniem” )

1.Rozwój fizyczny i motoryczny

- swobodnie dostosowuje sposób ruchu do określonych warunków,          

- jeździ na trzykołowym rowerku, hulajnodze

- wspina się po drabinkach i zstępuje z nich

- podejmuje próby poruszania się po przeplotni

- potrafi biegać i chodzić na palcach

- umie chodzić stopa za stopą

- chodzi po wyznaczonej linii, po śladach, między przeszkodami

- chodzi na czworakach do przodu i do tyłu

- utrzymuje równowagę, stojąc na jednej nodze

- rzuca na odległość i do celu, oburącz, ręką lewą i prawą

- chwyta oburącz i próbuje chwytać jedną ręką

- przeskakuje przez linie lub płasko ułożone przybory

- wskakuje obunóż do obręczy

2.Samoobsługa

- myje samodzielnie ręce zgodnie z kolejnymi etapami tej czynności

- potrafi poprawnie umyć zęby

- używa chusteczek higienicznych

- umie w spokoju zjeść posiłek przy stole

- posługuje się w trakcie jedzenia łyżką i widelcem

- zna i stosuje kolejność przy wkładaniu ubrania

- umie samodzielnie nałożyć piżamę, zdjąć ją i złożyć po odpoczynku

- próbuje odpinać i zapinać guziki

- porządkuje zabawki po skończonej zabawie

3.Sprawność manualna

- prawidłowo trzyma kredkę w czasie rysowania

- rysuje po śladzie proste wzory i szlaczki

- odwzorowuje układy graficzne na dużych powierzchniach papieru

- odrysowuje kształty, korzystając z prostych szablonów

- umie samodzielnie wykleić małymi wydartymi kawałkami papieru określony

przedmiot

- posługuje się nożyczkami, wycinając dowolne kształty i tnie po wyznaczonej

linii prostej

- lepi z różnorodnego materiału kulki i proste formy przestrzenne

- wydziera dowolne kształty z papieru

- nawleka na sznurek drobne elementy

4.Rozwój społeczny i emocjonalny

- umie podać swoje imię i nazwisko

- potrafi nazwać swój kraj, miejscowość i ulicę, na której mieszka

- potrafi określić czynności, które wykonuje najlepiej

- umie powiedzieć, co najbardziej lubi robić

- potrafi wykonać zadanie wspólnie z kolegami

- próbuje podejmować zabawy tematyczne z podziałem na role

- podejmuje obowiązki dyżurnego

- rozumie, że nie wolno brać rzeczy innych bez pozwolenia

- potrafi przeprosić, gdy postąpi niewłaściwie

- rozumie , że zawsze trzeba mówić prawdę

- rozumie znaczenie pojęć: dobro i zło

- radzi sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji

- dzieli się zabawkami z innymi dziećmi

- potrafi używać zwrotów grzecznościowych: Dzień dobry, Do widzenia,

Proszę, Dziękuję, Przepraszam

- nie przerywa wypowiedzi innych

- słucha uważnie innych

- porządkuje samodzielnie miejsce pracy i zabawy

- zachowuje się grzecznie w miejscach publicznych

- rozumie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które

wychowują się w trudniejszych warunkach

- rozumie znaczenie mowy ciała: gestów, mimiki

- umie poprzez mowę ciała (gest, mimikę, ruchy ciała) przedstawić: radość,

smutek, gniew, złość

- rozróżnia emocje pozytywne i negatywne

- potrafi powstrzymać się od działań agresywnych wobec otoczenia

- określa własne potrzeby i nazywa uczucia

5.Zasób wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym

- potrafi powiedzieć, jak nazywają się rodzice i inni członkowie rodziny

- interesuje się pracą zawodową rodziców i próbuje opowiedzieć, na czym

polega ich praca

- pomaga w codziennych czynnościach

- zna niektóre tradycje świąteczne, tj. kolacja wigilijna, malowanie pisanek,

- potrafi wskazać drogę z przedszkola od domu

- umie nazwać wybrane instytucje użyteczności publicznej, np. przychodnia

lekarska, poczta, dworzec kolejowy

- rozpoznaje po stroju osoby pełniące ważne funkcje, np. strażaka, policjanta,

lekarza

- zna niektóre nazwy zwierząt, drzew, kwiatów, warzyw, owoców

- wskazuje i nazywa podstawowe części roślin: korzeń, łodyga, liście, kwiaty,

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku

- wie, w jaki sposób odżywiają się zwierzęta w naturalnym środowisku

- dokarmia zwierzęta i ptaki w czasie zimy

- wie, jak należy pielęgnować rośliny doniczkowe

- orientuje się, na czym polega segregowanie śmieci

- rozumie, co oznacza, że niektóre gatunki zwierząt i roślin są pod ochroną

- umie kulturalnie zachować się w czasie wycieczek do lasu, parku lub innych

środowisk przyrodniczych

- wie, dlaczego należy ubierać się odpowiednio do pogody

- określa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla różnych pór roku

6.Mowa

- formułuje samodzielnie zdania na określone temat

- udziela odpowiedzi na pytania

- umie opisać przedmioty, osoby i zwierzęta

- potrafi wypowiadać się całymi zdaniami

- formułuje prawidłowo wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym

- stosuje poprawnie formy fleksyjne rzeczowników, czasowników i

przymiotników

- stara się mówić wyraźnie

- próbuje tworzyć skojarzenia do podanych wyrazów

- opowiada treść wysłuchanego utworu własnymi słowami

- opisuje ilustracje zawarte w książkach

- recytuje wiersze indywidualnie i w grupie kontrolując oddech i brzmienie

głosu

- bierze udział w krótkich przedstawieniach i inscenizacjach

7.Percepcja wzrokowa

- opowiada, co dzieje się na obrazku

- łączy przedmioty z ich kształtami przedstawionymi w postaci cienia

- zauważa zmiany w układzie 3-4 przedmiotów lub obrazków, np. określa,

który obrazek został schowany lub zmienił położenie

- dostrzega minimum 4 szczegóły, którymi różnią się 2 obrazki

- składa w całość obrazki pocięte na 5 i więcej elementów

- wskazuje takie same, proste znaki graficzne

- układa według wzoru obrazki, zawierające więcej szczegółowych elementów

- uzupełnia obrazek, dorysowując 4 brakujące elementy (lub więcej)

- tworzy dowolne kompozycje z mozaiki geometrycznej

- buduje budowle z klocków według podanego wzoru

8.Percepcja słuchowa

- wyklaskuje prosty rytm

- rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

- kojarzy odgłos towarzyszący znanym czynnościom

- potrafi odszukać i nazwać przedmiot wydający dźwięki

-dzieli proste zdanie na wyrazy

- liczy wyrazy w zdaniu

- podejmuje próbę podziału wyrazu na sylaby

- układa wyrazy na podaną sylabę

- dobiera obrazki, których nazwy tworzą rym

- rozróżnia wyrazy podobnie brzmiące

9.Rozwój intelektualny wraz z pojęciami matematycznymi

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni (między, wyżej, niżej, bliżej,

- wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała (za

mną, z boku, przede mną)

- posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni (do tyłu, do

przodu, przed siebie)

- potrafi określić prawą i lewą stronę własnego ciała

- potrafi policzyć 5 i więcej elementów

- porównuje liczebność zbiorów

- stosuje liczebniki porządkowe

- wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie 5

-rozpoznaje kształty figur geometrycznych płaskich i przestrzennych oraz

używa ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt, kula

- podejmuje próby mierzenia długości krokami, stopa za stopą

- porównuje długość oraz wysokość przedmiotów

- dostrzega regularność rytmu w danym układzie

- posługuje się określeniami czasu

-zna stałe następstwo dni i nocy oraz pór dnia i pór roku

- rozwiązuje zagadki słowne

- grupuje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują

- wskazuje przedmiot niepasujący do pozostałych

- tworzy zbiory przedmiotów według określonej cechy

- układa historyjki obrazkowe składające się z 3 i więcej elementów

10. Rozumienie symboli

- rozpoznaje symbole narodowe

- wskazuje takie same, proste znaki graficzne

- rozpoznaje napis oznaczający swoje imię

- rozumie znaczenie prostych znaków drogowych

- rozumie proste znaki umowne stosowane w zabawach i grach planszowych

        

                                                                                 Opracowała: Anna Dembińska

nauczyciel Przedszkola nr 45

Najnowsze

 •  Dni adaptacyjne

  Dni adaptacyjne będą...

 •  Zebranie z rodzicami 2019

  Zebranie dla r...

 •  Dyżur letni

  Przypominamy, że rekr...

 •  wyjazd Biedronek i Żabek

  Dnia 04.06.19 (wtorek)...

 •  DYŻUR - BOŻE CIAŁO

  ...

Popularne

 •  Jadłospis

    ...

 •  Nasza historia

  ...

 •  Wyprawka 3-latka - ekwipunek dla debiutanta

  OTO LISTA RZECZY, KTÓRE NA PEWNO PRZYDADZĄ SIĘ POCZĄTKUJ...

 •  Galeria

  Galeria zdjęć widoczna jest tylko dla zalogowanych użytkowni...

 •  Ramowy rozkład dnia

  Przedstawiamy poniżej nasz rozkład dnia:...