Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Jadłospis

Imieniny obchodzą:

Kalendarium

reklama przedszkola

KODEKS PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO RODZICOM

1. Rodzice z ufnością oddają przedszkolu swój największy skarb. My - dyrekcja, nauczyciele i cały personel przedszkola wyrażamy wolę współpracy z rodzicami tak, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju.

Zgodnie z ustaleniami na zebranich grupowych uwagi, propozycje zmian prosimy zgłaszać u nauczycielek poszczególnych grup.

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 45 w Poznaniu

przedszkole budynek 

 

 

 

Statut Przedszkola

Nr 45

Zielony Zakątek

Poznań

ul. Trzemeszeńska 12

 

Zatwierdzony Uchwałą o tekście jednolitym Nr 8 /13

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 lutego 2014 r.

1. Ustawa sześciolatkowa weszła w życie 18.11.2013

2.Data wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków pozostaje    1 września 2014 r.

3.Od 1 września 2014 r:
   - obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2007)
oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
   - spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców).

4.Od 1 września 2015 r.
:
   - obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki).

5.Od wrzesnia 2014 r. klasy I będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I - III (we wrześniu 2014 r. klasy I, we wrześniu 2015 r. klasy I i II, od września 2016 r. klasy I - III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r.

6.W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach podstawowych, w których będzie utworzony więcej niż jeden oddział klasy I, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów według wieku począwszy od najmłodszych.

Umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci kończące grupę 4-latków

(opracowane zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego obowiązującym w Przedszkolu nr 45           „ Zanim będę uczniem” )

1.Rozwój fizyczny i motoryczny

- swobodnie dostosowuje sposób ruchu do określonych warunków,          

- jeździ na trzykołowym rowerku, hulajnodze

- wspina się po drabinkach i zstępuje z nich

- podejmuje próby poruszania się po przeplotni

- potrafi biegać i chodzić na palcach

- umie chodzić stopa za stopą

- chodzi po wyznaczonej linii, po śladach, między przeszkodami

- chodzi na czworakach do przodu i do tyłu

- utrzymuje równowagę, stojąc na jednej nodze

- rzuca na odległość i do celu, oburącz, ręką lewą i prawą

- chwyta oburącz i próbuje chwytać jedną ręką

- przeskakuje przez linie lub płasko ułożone przybory

- wskakuje obunóż do obręczy

2.Samoobsługa

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu jest nierozłącznym zadaniem wychowawczym placówki przedszkolnej. Zajęcia przeprowadzane w ogrodzie przedszkolnym wpływają pozytywnie na sferę emocjonalną oraz na poszerzanie doświadczeń dzieci i wspieranie ich rozwoju poprzez organizowanie okazji edukacyjnych, podczas których następuje integracja dzieci w przedszkolu. Pobyt dziecka na świeżym powietrzu zaspokaja potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym. W zabawie dzieci odtwarzają swoje przeżycia związane z obserwacją i uzyskanymi wiadomościami. Zajęcia i zabawy wpływają nie tylko na kontakt z przyrodą, ale na kontakt między dziećmi, które zaczynają rozumieć związek człowieka z poszczególnymi elementami środowiska.

Wszystkim zdarza się stawiać opór i nie słuchać innych, lecz zachowania takie postrzegane są jako szczególnie kłopotliwe w dzieciństwie. O zespole zachowań opozycyjno- buntowniczych (oppositional dewiant disorder- ODD) oznaczającym nawracające zachowania negatywistyczne, buntownicze, nieposłuszne i nieprzyjazne wobec autorytetów możemy mówić wtedy, gdy co najmniej cztery z wymienionych poniżej objawów utrzymują się przez okres 6 miesięcy:

"Pierwsze dni dziecka w przedszkolu, czyli jak poradzić sobie w nowej sytuacji."


Początki zawsze są trudne.
Pierwsze dni to próba odnalezienia się w nowej sytuacji. Dziecko przyzwyczaja się do odmiennych warunków, nieznanych dzieci, pań oraz zwyczajów i norm. Rodzice muszą pozostawić swój skarb pod opieką nieznanych ludzi. Wszystko to budzi wiele wątpliwości i emocji.

 „Agresja dziecięca”

Agresja to zewnętrzne objawianie złości skierowane przeciwko określonym osobom lub rzeczom, przynoszące im szkodę, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r.
(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Załącznik nr 1

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACHPODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Popularne

 •  Jadłospis

    ...

 •  Nasza historia

  ...

 •  Wyprawka 3-latka - ekwipunek dla debiutanta

  OTO LISTA RZECZY, KTÓRE NA PEWNO PRZYDADZĄ SIĘ POCZĄTKUJ...

 •  Ramowy rozkład dnia

  Przedstawiamy poniżej nasz rozkład dnia:...

 •  Galeria

  Galeria zdjęć widoczna jest tylko dla zalogowanych użytkowni...